foto1
foto1
Adószám: 18613425-1-11
Telefon: 06-30-216-0762
1% adó felajánlás

LENA

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete

2014-ben több változás is történt Egyesületünk életében:

Az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. Törvény által előírtak szerint módosítanunk kellett Alapszabályunkat, valamint újból meg kellett „védenünk” közhasznú státuszunkat. Örömmel tudatjuk, hogy mindenben megfeleltünk a törvény elvárásainak, ezért a Tatabányai Törvényszék végzése szerint egyesületünk jogállása: közhasznú. (Ezúton szeretnénk megköszönni Tóth Ágnes és Sasváriné dr. Borbíró Katalin munkáját, akiknek oroszlánrésze volt a hatalmas mennyiségű dokumentum elkészítésében.)

Még egy nagyon fontos változás, hogy új elnökséget választottunk.

Tagjai:                    Tóth Ágnes elnök

                              Szikoráné Burányi Rita elnökhelyettes

                              Guttin Lászlóné /Zsuzsa/ titkár

                              Dömölki Judit elnökségi tag

                              Nagy Gábor elnökségi tag

Mindezekről a határozatok, valamint az új alapszabályunk a dokumentumoknál olvashatóak.

LENA Egyesületről röviden mindenkinek, de leginkább azoknak, akik még nem ismernek bennünket!

A Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete - rövid nevén LENA Egyesület - 2002. október 24-én alakult. Egyesületünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) 101. számú tagszervezete, a NOE Közép- Dunántúli régiójának egyik nagycsaládos tagegyesületeket összefogó - koordináló szervezete. Ennek keretében tevékenysége Tát, Esztergom, Szomor, Tokod és Lábatlan területét érinti.

Az egyesület közhasznú, fő tevékenységi köre az Alapszabály szerint:

a) családokkal kapcsolatos emberi- és állampolgári jogok védelme 
b) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, jogsegélyszolgálat 
c) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
d) családi életre nevelés 

e) egészségügyi felvilágosítás 
f) környezeti nevelés 
g) ismeretterjesztés és ennek keretében a helyi hagyományok közvetítése.

Alapértékeink:

Családközpontúság: Úgy szeretnénk segíteni, hogy a gyermekek egészséges, értékeket közvetítő családban nőjenek fel, mert a családot tekintjük a társadalom legfontosabb alapegységének.

Segítőkészség: Észrevesszük, felismerjük mások igényeit és megpróbálunk ezekre velük együttműködve megoldást találni.

Egészség: Számunkra az egészség a család (ideértve apraját és nagyját) testi- és lelki egészségének megőrzését, és az egészséges életmód szemléletének átadását jelenti.

Hitelesség: Cselekedeteink mindig összhangban vannak elveinkkel és céljainkkal azért, hogy bizalommal fordulhasson hozzánk bárki.

Nyitottság: A hozzánk fordulókat előítéletektől mentesen, diszkréten fogadjuk. A változásokat lehetőségeinkhez mérten rugalmasan kezeljük.

A LENA azért tevékenykedik, hogy Leányváron és környékén, a gyermekes családok és a hozzá fordulók, egy olyan tevékeny, egészségközpontú közösséget alkossanak, amelynek tagjai érték vezéreltek és érzékenyek egymás igényeire. A LENA számukra programokat szervez a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez, közösséget épít, adományokat közvetít, és érdekképviseletet lát el.  

footer b


© 2018 LENA